Asiakaspalvelusta täydet pisteet!

Selvitimme vuoden 2022 lopulla asiakkaidemme mielipiteitä Noventian työkaluista ja palveluista. Asiakastyytyväisyyskysely toteutettiin samanlaisena jo toisena vuonna perättäin.

Parhaimmat arvosanat asiakaspalvelusta

Asiakastyytyväisyyskyselyllä kartoitettiin yhteistyön sujuvuutta, ammattitaidon tasoa sekä Noventian sähköisten työkalujen käytettävyyttä.

Olemme pystyneet parantamaan entisestään edellisen vuoden hienoja tuloksia – Noventia on saavuttanut kiitettävän tai hyvän arvosanan kaikissa kysymyskategorioissa.

Kiitos kaikille kyselyyn vastanneille arvokkaan palautteen antamisesta.

100 %

tyytyväisyys asiakaspalveluun ja Help Deskin asiantuntemukseen

92 %

tyytyväisyys työkalujen monipuolisuudesta ja vastaavuudesta tarpeeseen

SaaS-palvelutoimittajana asiakastyytyväisyys on meille todella tärkeää. Asiakasmäärän kasvaessa myös Noventian palvelutiimin asiantuntijoiden määrä on kasvanut – onkin ollut ilo huomata, että silti sama hyvä meininki yhteistyössä välittyy vuodesta toiseen asiakkaillemme."

- Sanni Laine-Luoto

Tulokset tarkemmassa vertailussa

Asiakastyytyväisyyskysely 2022 - kaavio 1

Toimintatapa, yhteistyö, asiointi-ilmapiiri -kategoriassa tuloksemme on noussut 2,4 % edelliseen vuoteen verrattuna.

Kyselyn vastauksissa nousi esille arvostus asiointi-ilmapiiriä ja kommunikoinnin sujuvuutta kohtaan.

Asiakastyytyväisyyskysely 2022 - kaavio 2

Ammattitaidon, osaamisen ja liiketoimintaymmärrys -kategorian arvosana nousi 2,6 %.

Asiakasvastaavien palvelualttiutta, proaktiivisuutta ja ripeyttä kiiteltiin paljon.

Vastaajat kokivat, että Noventiassa ymmärretään asiakkaan tarve.

Asiakastyytyväisyyskysely 2022 - kaavio 3

Tarjooma, palvelut, hinta -kategorian arvosana pysyi ennallaan edellisen vuoden kyselyyn verrattuna.

Vastaajat arvioivat, että Noventian käyttämisen hyödyt tulevat kasvamaan tulevaisuudessa entisestään.

Palaute jatkokehityksen ytimessä

Asiakastutkimus auttaa meitä palvelujemme jatkokehityksessä. Selvityksen mukaan 77 % vastaajista koki työkalujen käyttämisen helpoksi ja 69 % vastaajista koki, että ohjeet työkalujen käyttämiseen ovat hyvät.

Olemme jo käynnistäneet näiden osa-alueiden konkreettiset kehitystoimet, jotta voimme parantaa tulosta entisestään. Teemme parhaillaan uusia kirjallisia ohjeita sekä ohjevideoita. Lisäämme ohjeet työkaluun asiakkaidemme saataville helpottaaksemme käyttöä.

Tulemme jatkamaan kehitystä myös asiakasviestinnän parissa. Vastauksissa toivottiin, että kertoisimme lisää Noventian uusista piirteistä ja parhaista käytännöistä. Näitä voi seurata päivitystiedotteista, joita lähetämme pääkäyttäjille isompien päivitysten yhteydessä sekä kuukausittaisista vinkkikirjeistä, joissa esitellään hyviä käytäntöjä työkalujen käyttöön.

Avoimissa kommenteissa saimme myös jonkin verran työkalun toiminnallisuuksiin liittyviä konkreettisia ideoita, joita olemme jatkoideoineet Noventian teknisen kehitystiimin kanssa.”

Keskustelu asiakkaidemme kanssa on meille tärkeää, jotta voimme vastata asiakastarpeeseen myös tulevaisuudessa.

Tyytyväisyyskysely tulokset vahvistavat, että olemme oikealla tiellä tuomassa asiakkaillemme liiketoiminnallisia hyötyjä, tehokkuutta toimittajahallintaan ja säästöjä. Jatkamme työskentelyä huippuhyvän asiakastyytyväisyyden säilyttämiseksi myös jatkossa.

Suurkiitos kaikille kyselyyn vastanneille, tästä on hyvä jatkaa yhteistyössä eteenpäin!

Picture of Sanni Laine-Luoto
Sanni Laine-Luoto

Toimitusjohtaja, Noventia Oy
+358 45 114 4883
sanni.laine-luoto@citrus.fi

Search

Hankinnan tukena

Autamme tuhansia hankinnan ammattilaisia onnistumaan hankinnan hommissa. Olemme mielellämme apunasi kaikissa sähköiseen hankintaan, toimittajahallintaan ja hankintasopimusten hallintaan liittyvissä kysymyksissä.