Sopimusten elinkaaren hallinta (CLM) hankinnan arjessa

Tehottomuus sopimustenhallinnassa voi vaikuttaa koko hankintaosaston lisäksi joskus jopa koko yritykseen.

Sopimusten elinkaaren hallinta (Contract Lifecycle Management eli CLM) ja erityisesti sen digitalisaatio on nyt kuuma aihe, eikä suotta – mutta miten hankintatoimen erityispiirteet tulisi ottaa huomioon sopimusten luomisessa ja säilyttämisessä? Miten yksittäisen sopimuksen elinkaarta voi hallita parhaiten?

Yksi keskeinen haaste digitalisaation näkökulmasta on varmasti se, että toimivan sopimustenhallinnan kehitys vaatii eri yksiköiden ja osastojen välistä yhteistyötä (lakiosasto, hankinta, talous) ja näillä kaikilla on usein omat vaatimuksensa. Jos yrityksellä on keskitetty sopimushallinta, sen tulisi tukea kaikkien eri toimintojen erityistarpeita.

Oikean ratkaisun valinta on iso päätös, mutta vielä isompi valinta on se, jos päätöstä ei tehdä lainkaan.

Noventian ratkaisua käyttämällä hankinta löytää sopimuksiin liittyvät tiedot samasta työkalusta, jota he käyttävät muutenkin työssään.

Hankinnan sopimusten data, johon sisältyy myös sopimusten metadata, löytyy keskitetystä toimittajatietokannasta, eikä tätä varten tarvitse opetella käyttämään erillistä työkalua. Lisäksi sopimusdata tulee saumattomasti osaksi muita hankinnan prosesseja, kuten tarjouspyyntöjä, kyselyitä sekä toimittaja-arvioita.

Verkostomme kautta pystymme myös tarjoamaan laajemman koko yrityksen toiminnot kattavan sopimuksen elinkaaren hallinnan ratkaisun, joka toimii saumattomasti osana prosessia.

Noventian hankintasopimusten hallinta voidaankin integroida koko yrityksen CLM-järjestelmään.

Prosessiin sisältyy sopimusten luominen ja allekirjoittaminen, jotka mahdollistavat tehokkaan tietojen siirron hankinnan ja muun organisaation välillä.

Sopimusten elinkaaren hallinta kehittyy kovaa vauhtia ja tarjolla on monia uusia innovatiivisia palveluita, kuten Zefort & Lawder. On mielenkiintoista nähdä, kuinka ala kehittyy ja muuttuu seuraavan vuoden kuluessa.

Minusta olisi hienoa kuulla muita ajatuksia tästä aiheesta, joten jos kirjoitus herätti ajatuksia tai kysymyksiä, olethan yhteydessä.

Picture of Timo Sahakari
Timo Sahakari

Myyntijohtaja, Noventia Oy
+358 50 464 8662
timo.sahakari@citrus.fi

Kysy lisätietoa
Search

Hankinnan tukena

Autamme tuhansia hankinnan ammattilaisia onnistumaan hankinnan hommissa. Olemme mielellämme apunasi kaikissa sähköiseen hankintaan, toimittajahallintaan ja hankintasopimusten hallintaan liittyvissä kysymyksissä.