Hankinnan rooli muuttuvassa maailmassa

Hankinnan hoidettavana on tänä päivänä kasvava määrä tehtäviä. Mikä on hankinnan rooli ja avain menestykseen muuttuvassa maailmassa?

Perinteisesti hankinnan rooli esimerkiksi valmistavassa yrityksessä on ollut hankkia raaka-aineita, pakkaustarvikkeita, varaosia sekä tuotannon pyörittämiseen liittyviä tuotteita ja palveluita mahdollisimman edullisesti. Hinta- ja sopimusneuvotteluja on toimittajien kanssa käyty välillä tiukkaankin sävyyn. Tavoitteena on ollut vastata tuotannon tarpeisiin mahdollisimman hyvin ja oikeaan aikaan. Tekemisen ytimessä on ollut tilaustoimintojen tehokas ja ajantasainen hallinnointi.

Viime vuosina hankinnan muuttuva rooli on ollut tutkimusten ja keskustelujen aiheena sekä Suomessa että kansainvälisillä foorumeilla. Selvityksiä ovat laatineet muun muassa Suomen Osto-ja Logistiikkayhdistys LOGY ry sekä eri korkeakoulujen edustajat. Muuttuvan maailman ja erilaisten markkinamyllerrystenkin myötä on havaittu siirtymää kohti arvopohjaista toimintamallia. Tehokkuus hintaneuvotteluissa on tietysti edelleen tärkeää, mutta hankinnan rooliksi on noussut myös muunlaisen lisäarvon tuottaminen yritykselle. Hankinnan tulee olla tänä päivänä selvillä myös esimerkiksi toimittajan prosesseista, vastuullisuus- ja laatuasioista sekä soveltuvuudesta oman organisaation vaatimuksiin.

Tiiviimpi yhteistyö sekä tiedonvaihto hankinnan ja toimittajien välillä on ensisijaisen tärkeää.

On kyseessä sitten muuttuvien markkinatilanteiden vaikutus toimittajiin, saatavuuden tai vaatimustenmukaisuuden varmistaminen tai uusien ja tehokkaampien yhteistyömallien kehittäminen, tietoon pohjautuva yhteistyö tuo parhaan mahdollisen arvon molemmille osapuolille. Tämä on avain menestykseen.

Kasvavan tehtävänkuvansa tueksi hankinta tarvitsee tiedonhallinnan välineitä

Hankinnan hoidettavana on tänä päivänä kasvava määrä tehtäviä, ei pelkästään tilaamista ja saatavuuden varmistamista, vaan monenlaista tiedonhallintaa toimittajasuhteeseen liittyen.

Tehokkaiden työkalujen avulla voidaan varmistaa tietoon perustuva toimittajasuhteen hoitaminen ja selvitään uusista tehtävistä.

Oli kyse sitten vastuullisuus- ja laatuasioista, viimeisimmistä tarjouksista, toimittajan laadullisesta suoriutumisesta oman kategorian muihin toimittajiin verrattuna tai vaikkapa spend-tiedosta, on tärkeää, että tiedot voidaan löytää yhdestä paikasta ja kokonaiskuvan muodostaminen onnistuu helposti. Myös toimittajapuolelle on tärkeää, että on yksi selkeä paikka, johon pyydetyt tiedot voidaan toimittaa ja josta löytyy historiatietoa kanssakäymisestä hankintatiimin kanssa.

Noventian ratkaisun avulla kaikki edellä mainittu on käytössäsi.

Uudistunut toimittajaportaali on tulossa tarjolle lähiaikoina. Kerromme mielellämme lisää – varaa aika esittelyyn jo tänään!

Picture of Sanni Laine-Luoto
Sanni Laine-Luoto

Toimitusjohtaja, Noventia Oy
+358 45 114 4883
sanni.laine-luoto@citrus.fi

Search

Hankinnan tukena

Autamme tuhansia hankinnan ammattilaisia onnistumaan hankinnan hommissa. Olemme mielellämme apunasi kaikissa sähköiseen hankintaan, toimittajahallintaan ja hankintasopimusten hallintaan liittyvissä kysymyksissä.