Monet hankintatiimit ovat viime vuosina ottaneet merkittäviä edistysaskeleita hankintaketjunsa vastuullisuuden varmistamisessa. Organisaatiot ovatkin luoneet toimintatapaohjeita, Code of Conduct -dokumentteja ja vastuullisuusvaatimuksia kumppaniksi valikoituneille toimittajille jaettavaksi.

Kumppaniyrityksiä on kuitenkin usein varsin suuri määrä. Kuinka voitaisiin mahdollisimman kätevästi välittää nämä tiedot kumppaneiden suuntaan, saada heiltä vahvistus asialle ja samalla ylläpitää koko hankintatiimille selkeää tilannekuvaa toimittajista, jotka ovat nämä vaaditut toimenpiteet hoitaneet?

Noventia on hankintatiimin oma työkalu, jonka avulla mitä tahansa olennaisia tietoja voidaan helposti jakaa suurellekin vastaanottajajoukolle. Pilvipalveluna toimivalla ohjelmistolla hankintatiimi voi julkaista esimerkiksi juuri Code of Conductin isommallekin osallistujajoukolle anonyymisti heidän luettavakseen ja hyväksyttäväkseen. Työkalussa nähdään reaaliaikainen seuranta yrityksistä, jotka ovat jo homman hoitaneet sekä niistä, joilta vaaditut vahvistukset vielä puuttuvat.

Live-seuranta helpottaa tilannekuvan muodostamista koko hankintatiimille, kun kumppanin statuksen voi tarkistaa selkeästi yhdessä paikassa milloin vain, missä vain.