Sisäiset toimittaja-arviointi toimittajan suoritumisen seurannassa

Helppokäyttöisellä toimittaja-arviointi-työkalulla voit toteuttaa oman organisaatiosi sisäiset tiedonkeruut ja seurata toimittajien suoriutumisen kehittymistä. Työkalulla onnistuu helposti scorecard- tai auditointityyppisten kyselyjen tekeminen ja tietojen tallentaminen. Kyselyn rakentaminen on nopeaa ja helppoa. Valitaan oman organisaation henkilöt vastaamaan ja asetetaan aikataulu. Voit myös asettaa arvotuskriteerit yrityksellesi tärkeiden teemojen mukaisesti.

Sähköisellä toimittaja-arviointi-työkalulla tehostat yrityksen toimittajiin liittyvää tiedonhallintaa ja -keruuta sekä parannat läpinäkyvyyttä. Voit vertailla eri toimittajia asettamiesi mittareiden valossa tai seurata tietyn toimittajan suoriutumisen kehittymistä yli ajan. Saat selkeät raportit, jotka voit halutessasi jakaa myös toimittajalle yhteistyön kehittämistä varten.

Kategoriavastaava voi myös tarkastella oman vastuualueensa toimittajien yleistä suoriutumista.

Kerätyt kumppanitiedot arkistoituvat toimittajahallintaan ja ovat kaikkien käyttöoikeutettujen hankinnan henkilöiden käytettävissä.

Järjestämme mielellämme lyhyen webesittelyn tai tulemme tapaamaan teitä paikan päälle