Tehokkuutta hintaneuvotteluun sähköisen huutokaupan työkalulla

Osto rakentaa sähköisen huutokaupan ja kutsuu tarjoajat osallistumaan tiettynä ajankohtana. Tarjoajat tekevät tarjouksensa ja huutokaupan päätyttyä ostolla on tiedossa markkinoiden paras hintataso mukana olleilta tarjoajilta.

Sähköisen huutokaupan työkalu on ominaisuuksiltaan monipuolinen, mutta silti helppokäyttöinen. Tarjolla on monia eri huutokauppatyyppejä, jotka soveltuvat eri markkinatilanteisiin. Hankinnoissa käytetään yleensä käänteisiä huutokauppoja, joissa hinnat kehittyvät alenevasti. Järjestelmässä on mahdollista toteuttaa myös myyntihuutokauppoja, joissa hinnat nousevat.

sähköiset huutokaupat

Noventia on mielellään mukana ensimmäisten huutokauppaprojektien toteutuksessa avustamassa onnistuneen projektin läpivientiä. Ammattitaitoisilla konsulteillamme on tuhansien menestyksekkäästi läpivietyjen huutokauppaprojektien kokemus sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta.

Onnistuneen huutokaupan edellytyksiä

Määriteltävyys – Mitä paremmin hankinnan kohteen pystyy määrittelemään, sitä parempi on lopputulos

Volyymi – Volyymin pitää olla riittävän suuri, jotta se kiinnostaa osallistujia

Kilpailu – Osallistujia pitää olla useampia

Sähköiset huutokauppatyypit

Noventian järjestelmässä voit valita sähköisen huutokaupan tyypin monesta eri vaihtoehdosta. Huutokauppatyypin valintaan vaikuttavat mm. markinnatilanne, erot esitarjousten välillä sekä osallistujien lukumäärä.

Ostohuutokaupoista käytetympiä ovat käänteinen englantilainen, hollantilainen ja japanilainen huutokauppa sekä julkiselle sektorille soveltuva pistehuutokauppa. Myyntihuutokaupoista tarjolla on englantilainen ja hollantilainen myyntihuutokauppa.