Noventian sähköisen hankinnan työkalut helpottavat kaikenkokoisten hankintatiimien työtä

Noventian sähköisen hankinnan työkalut soveltuvat kaikenkokoisille yrityksille suurista monikansallisista yrityksistä pk-yrityksiin. Asiakkaidemme käyttäjämäärät vaihtelevat yhdestä käyttäjästä yli tuhanteen. Jokaiselle yritykselle on hyötyä keskitetystä tiedonhallinnasta, tehokkaista toimintatavoista sekä parhaiden käytäntöjen jakamisesta.

Lue alta keskisuuren asiakkaamme kokemukset sähköisen tarjouspyyntötyökalun tuomista hyödyistä.

 

Noventian tarjouspyyntötyökalun käyttö keskisuuren yrityksen näkökulmasta

 

“Olemme käyttäneet Noventian tarjouspyyntötyökalua nyt kolmisen vuotta. Käytämme työkalua sekä projektihankintoihin, epäsuoriin hankintoihin että tuotannon materiaalikilpailutuksiin. Järjestelmän kautta on helppo lähettää tarjouspyynnöt kaikkine tietoineen samalla viestillä kaikille toimittajille. Parhaimpana ominaisuutena koen tarjouspyynnöissä sen, että pääsen reaaliaikaisesti näkemään, ketkä toimittajista ovat käyneet katsomassa tarjouspyyntöä ja ketkä ovat jo siihen vastanneet. Näin voin kontaktoida niitä, jotka eivät ole avanneet tarjouspyyntöä ollenkaan.”

“Työkalu on selkeyttänyt tarjouspyyntöjen käsittelyä huomattavasti, nyt kaikki tarjouspyyntöön liittyvät asiat ovat samassa paikassa selkeästi. Tarjouspyyntöjen tiedot ovat yrityksen käytössä, vaikka minä olisin lomalla, minun tuuraajani pääsee näkemään tarjouspyynnön tilanteen ja toimittajien tiedot. Etua on myös siitä, että vanhat tarjouspyynnöt pysyvät arkistossa selkeänä, jolloin hintakehityksen vertailu on todella helppoa.”

“Tarjousten vertailu työkalun avulla on myös vaivatonta verrattuna aikaisempaan sähköpostien selailuun. Työkalun avulla olemme säästäneet työajassa merkittävästi ja työn mielekkyys on parantunut. Kaikki toimittajamme ovat suhtautuneet positiivisesti Noventian työkaluun ja sen helppokäyttöisyyteen”